Mozilla FireFox Download

Firefox
Voordeel firefox
Geschiedenis
Nieuwsbrief
Links
FirefoxMozilla FireFox - Geschiedenis

In 1991 - begin 1992 begon men met de ontwikkeling van de eerst internet browser Mosaic, de eerste browsers voor het Internet. Het was de eerste browser die de pages grafisch liet zien. Voor het eerst kregen de webpagina´s in kleur en met afbeeldingen. Dit alles dankzij de GUI (Graphical User Interface).

mozilla Firefox is ooit uit de Mozilla Application Suite ontstaan, dit was een spin-off van de bekende Netscape Navigator. Netscape publiceerde in 1997 de broncode als opensource op hun website, waarna het project Mozilla van start ging.

Een van de voornaamste reden om de internet browser FireFox te maken, was dat het voor een websurfer eenvoudig moest zijn om met de internet browser Mozilla te kunnen werken. Bij de oudere/vorige versies was het nog zo dat de gebruikers na de installaties eerst enkele instellingen moest instellen. De experts hadden deze zo ingesteld dat het voor hun handig in gebruik was maar die voor de doorsnee surfer niet handig waren.

Zo heeft men alleen de belangrijkste browser-onderdelen uit de Mozilla Application Suite gehaald en daaruit is eerst Phoenix herrezen. Phoenix was in de mythologie een paard dat uit zijn as herrees. Zo zagen de Phoenix experts het ook: Mozilla herrees uit de as van de Mozilla Application Suite om gebruikt te worden door veel nieuwe internet gebruikers.

Al gauw bleek de gekozen naam Phoenix geen handige keuze. Een producent van computer moederborden die dezelfde naam had begon een juridische strijd tegen mozilla. Na stevig beraad werd voor de naam Firebird gekozen, maar dat bleek al snel geen handige keuze te zijn. Borland had een database voor bedrijven en die heette ook Firebird, dit zou wederom alleen maar problemen geven. vanaf februari 2004 werd de naam Firebird niet meer gebruikt om zo problemen met de opensource software (OSS) van Borland te voorkomen.

Uiteindelijk is voor de naam Firefox gekozen en ditmaal wijs geworden van het verleden heeft Mozilla het deze keer wel goed aangepakt. Ze hadden dit keer firefox als handelsmerk neergelegd, zodat deze browser een naam kreeg die niet meer kon worden afgepakt.

Mozilla Firefox is hiermee klaar voor de toekomst en de experts kunnen zich weer helemaal richten op het verder maken en verbeteren van de Mozilla FireFox browser.

Als resultaat van al deze inspanningen is op 24 oktober 2006 de nieuwste versie 2.0 gelanceerd. In de eerste uren toen de download beschikbaar was haalde Firefox op download.com meer dan 8 miljoen downloads. In de nieuwe versie 2.0 is het tabbed-browsing verbeterd en een beveiliging tegen phishing toegevoegd.

Versie overzicht en release datum:

  • 19 december 2006 : 2.0.0.1
  • 23 februari 2007 : 2.0.0.2
  • 20 maart 2007 : 2.0.0.3
  • 30 mei 2007 : 2.0.0.4
  • 17 juli 2007 : 2.0.0.5
  • 30 juli 2007 : 2.0.0.6
  • 21 september 2007 : 2.0.0.7
  • 22 oktober 2007 : 2.0.0.8
email : info@firefox-downloaden.nl

firefox-downloaden.nl is een uitgave van Info4You


Privacy Disclaimer Contact Sitemap

© Copyright firefox-downloaden.nl 2024. All rights reserved

Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van firefox-downloaden.nl worden gekopieerd, gedownload, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier. Mozilla®, Firefox® en Google® zijn geregistreerde trademarks van hun respectievelijke eigenaars. Wij zijn niet verbonden aan Google® ,Mozilla® of Adobe® in enig opzicht.
 

 
donderdag 13 juni 2024