Mozilla FireFox Download

Firefox
Voordeel firefox
Geschiedenis
Nieuwsbrief
Links
FirefoxWaarom is Mozilla Firefox de betere browser?

De internet Mozilla browser Firefox wordt steeds meer gebruikt, de opmars is dan ook niet meer te stuiten. Miljoenen mensen gebruiken nu al het gratis alternatief van Internet Explorer. Dit aantal groeit ieder jaar gestaag. Wat zijn de achtergronden van dit verwonderlijke succes?

Firefox

Versie 2 is de nieuwste versie van Mozilla Firefox. Met Firefox surft u snel en veilig over het web. Firefox beschermt je tegen virussen, spyware en pop-ups. Geniet van de nieuwe verbeteringen op het gebied van snelheid, gebruikersgemak en privacy. Met Firefox is het gemakkelijker om uw favorieten en instellingen te importeren uit Internet Explorer en te starten. De nieuwe webbrowser is helemaal volgestopt met mogelijkheden als tabbladen, Live Bookmarks en geïntegreerde zoekbalk. Wat zijn de voordelen van Mozilla FireFox ?

Download nu de nieuwste Firefox. Firefox is sneller, beter en gratis!
email : info@firefox-downloaden.nl

firefox-downloaden.nl is een uitgave van Info4You


Privacy Disclaimer Contact Sitemap

© Copyright firefox-downloaden.nl 2024. All rights reserved

Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van firefox-downloaden.nl worden gekopieerd, gedownload, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier. Mozilla®, Firefox® en Google® zijn geregistreerde trademarks van hun respectievelijke eigenaars. Wij zijn niet verbonden aan Google® ,Mozilla® of Adobe® in enig opzicht.
 

 
maandag 15 juli 2024